Ook als gemeentebestuur kan je tijdens de Week van de Smaak inzetten op de 'Smaak van Geluk'. 

  • Maak de lokale initiatieven bekend via je website of magazine
  • Stimuleer en ondersteun je lokale verenigingen om een laagdrempelige activiteit op te zetten
  • Motiveer je diensten en lokale ondernemers om een activiteit op touw te zetten 
  • Geef buurtcomités de kansen om samen met hun buren lekkers te delen
  • ...